Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΥΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ


Lost Password?

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

News letter


ΚΑΙΡΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Print E-mail
 
mitlogo

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Ἡ Δρυϊνούπολη, ἐρειπωμένη πόλη τῆς Βορείου Ἠπείρου, ταυτίζεται μέ τήν Ἀδριανούπολη τῆς Ἠπείρου (στήν Ἐπαρχία Ἀργυροκάστρου). Καί μέ τά δύο ὀνόματα συναντᾶται στίς πηγές, ἄλλοτε ὡς Δρυϊνούπολη καί ἄλλοτε ὡς Ἀδριανούπολη.

Ἀρκετά νωρίς δέχθηκε τόν Χριστιανισμό, ἀπό τό ἀποστολικό κέντρο τῆς Ἠπείρου, τήν  Νικόπολιν. Ὡς ἐπισκοπή ὑπό τόν Μητροπολίτη Νικοπόλεως ὑφίσταται ἀπό τόν Ε΄ τουλάχιστον αἰώνα, ἀφοῦ ὑπάρχει μαρτυρία ὅτι ὁ Ἐπίσκοπός Ἀδριανουπόλεως  Εὐτύχιος  μετεῖχε στήν Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο (451 μ.Χ.).

Κατά τόν ΙΑ΄ αἰώνα ὑπαγόταν στήν Ἀρχιεπισκοπή τῆς Ἀχρίδος. Ἀπό τό 1285 στήν Ἀρχιεπισκοπήν Ἰωαννίνων, μέ ἕδρα ἀργότερα τό Ἀργυρόκαστρο. Μεταξύ τῶν ἐτῶν 1813-1821 ἑνώθηκε προσωρινά μέ τήν Ἐπισκοπή Χειμάρας καί Δελβίνου.

Ἡ Ἐκκλησιαστική περιφέρεια Δρυϊνουπόλεως τό 1923, ὅταν ἔγινε ὁ καθορισμός τῶν Ἑλληνοαλβανικῶν συνόρων, περιωρίστηκε στά ἐντός τῆς Ἑλλάδος ἐναπομείναντα λίγα χωριά της στήν περιφέρεια Πωγωνίου, τό κυριότερο δέ τμῆμα αὐτῆς ἀποτέλεσε τήν ἐντός τοῦ Ἀλβανικοῦ Κράτους συσταθεῑσα κατά τό 1937 Ἐπισκοπή Ἀργυροκάστρου.

Τόν Νοέμβριο τοῦ 1924, μετά τήν Μικρασιατική καταστροφή, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἔχοντας τήν πνευματική δικαιοδοσία ἐπί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῶν Νέων Χωρῶν τῆς Ἑλλάδος, ἵδρυσε διά τῆς ὑπ' ἀριθμ. 4427/8-11-1924 πράξεως αὐτοῦ, νέες προσωρινές Μητροπόλεις στίς χώρες αὐτές μέ ὅρια καί ἐκταση τά διοικητικά ὅρια τῶν ἐπί Τουρκοκρατίας ὑποδιοικήσεων γιά προσωρινή τακτοποίηση τῶν ἐκ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί Θράκης καταφυγόντων προσφύγων Ἀρχιερέων στό ἐλεύθερο Ἑλληνικό κράτος. Ἔτσι συστήθηκαν στήν Ἤπειρο οἱ Μητροπόλεις α) Μετσόβου, β) Φιλιατῶν καί γ) Δρυϊνουπόλεως και Πωγωνιανῆς. Ἡ τελευταία μέ ἔδρα τό Δελβινάκι, περιελάμβανε τήν ὑποδιοίκηση Πωγωνίου, ἡ ὁποία σέ μεγάλο βαθμό συνέπιπτε μέ τά ὅρια τῆς διαλυθείσης τό 1863 Ἀρχιεπισκοπῆς Πωγωνιανῆς. Μητροπολίτης αὐτῆς τοποθετήθηκε ὁ ὑπό τῶν Ἰταλῶν ἀπελαθείς (1916) Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως καί Ἀργυροκάστρου Βασίλειος, φημιζόμενος «ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Βορείου Ἠπείρου».

Τήν 10η Μαρτίου 1936, διά τῆς ὑπ' ἀριθμ. 961/1070 πράξεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, προσαρτήθηκε στήν συγχωνευθείσα Μητρόπολιν Δρυϊνουπόλεως καί Πωγωνιανῆς, καί ἡ τέως Μητρόπολις Βελλᾶς καί Κονίτσης, ἀπαρτίζοντας ἔτσι τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης, ἀφαιρεθέντος τοῦ τίτλου «Βελλᾶς». Ἔκτοτε ἡ Ἱερά Μονή Βελλᾶς καί τά πέριξ αὐτῆς 42 χωριά, πού τότε ἀνήκαν πολιτικά στήν ὑποδιοίκηση Ἰωαννίνων, προσαρτήθηκαν στήν Ἱερά Μητρόπολιν Ἰωαννίνων. Ἡ ἀνωτέρω ἀπόφαση τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχει ὡς ἐξῆς: «Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἔχουσα ὑπ' ὄψιν 1) Το 8ον ἄρθρον παράγραφος τελευταία τοῦ κωδικοποιηθέντος Καταστατικοῦ τῆς Ἐκκλησίας Νόμου 5438, 2) Τήν ὑπ' ἀριθμ. 4427 τῆς 8ης Νοεμβρίου 1924 Πατριαρχικήν Ἐγκύκλιον 3) Τήν ἐν τῇ ΙΕ΄ συνεδρίᾳ καί ἀπό 21 Ὀκτωβρίου 1931 ληφθεῖσαν ἀπόφασιν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, περί καταργήσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελλάς καί Κονίτσης, 4) Τήν ἐν τῇ 35η συνεδρίᾳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 27 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. ληφθεῖσαν ἀπόφασιν, περί καταστάσεως τοῦ ἄχρι τοῦδε Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελλᾶς καί Κονίτσης κ. Ἰωάννου εἰς τήν χηρεύουσαν Μητρόπολιν Δρυϊνουπόλεως καί Πωγωνιανῆς, ἐν τῇ σημερινή συνεδρίᾳ  αὐτῆς ἀποφαίνεται: ὅτι ἡ Ἱερᾶ Μητρόπολις Βελλᾶς καί Κονίτσης μετά τήν ἤδη κανονικήν χηρείαν αὐτῆς προσαρτᾶται εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Δρυϊνουπόλεως καί Πωγωνιανῆς, ὑπό τόν τίτλον Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς, Χειμάρρας, Κουρέντων καί Κονίτσης.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 10 Μαρτίου 1936

Ὁ πρόεδρος + Ἀθηνῶν Χρυσόστομος».   

            Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης, ὅπως καί ὅλες οἱ Μητροπόλεις τῶν Νέων Χωρῶν, ὑπάγεται στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλά ἀπό τό 1928, διοικεῖται ἐπιτροπικῶς ἀπό τήν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος,  ἐνώ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης διατηρεῖ σ' αὐτές ἐξ ὁλοκλήρου τά πνευματικά του δικαιώματα.

 

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

 
Advertisement

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

untitled-1.png
 • free amatuer porn video tube
 • alexis may pussy play
 • free sex positions movies
 • Girls first anal
 • milf oral pictures
 • black toxic mold pictures
 • nude young girls movies
 • japan sex mother son
 • orgasm porn videos
 • Anal sex advice anal sex
 • India girl boobs
 • wife sleeps with black man
 • wife gangbang erotic story
 • mature nipple videos
 • sex sounds wet pussy
 • sexy black robes
 • free fat mary shows hairy pussy
 • Port huron teen angels
 • big ass homemade anal
 • s in black beauty movie
 • porn cumshot vids streamable
 • romans alog womens petite plus clothes
 • painful ebony anal sex
 • nude mature midget videos
 • Kiss japan girl
 • teen boy play anal
 • comic reality sex
 • free youngest sex movies free young
 • secret asian girls
 • quad amputee sex videos
 • free hommade wife swaping videos
 • porn hanky panky movie
 • mature korean pussy
 • fre hairy pussy pics
 • anal housewife videos
 • ebony ayes and danni movie
 • harry potter porn galleries
 • shemale in schoolgirl skirt
 • free xxx mature chubby thumbs
 • sensual erotic asian masssage video
 • big dick inside pussy
 • free video teen strips
 • clothed woman naked men free videos
 • naked pics of maria
 • cheyenne dick suck
 • blonde bombshell strips video
 • young country girl pussy
 • korean amateur tube
 • black monster cock forced sex stories
 • virtual date girls pool party
 • Nude milky boobs
 • tiny white girl porn
 • free milf ass fucking galleries
 • free group sex
 • ear nose throat connections pictures
 • teen wet pussy dildo lesbians
 • black big butt dvd
 • mature woman young woman lesbian
 • bikini top pictures
 • shemale girl blowjob
 • the porn casting couch free videos
 • swingers parties video
 • asian forced lesbian tied
 • Hot housewives naked
 • free xhamster wives girlfriend sex videos
 • kapri ebony pornstar
 • wife fuck xxx
 • aged black porn moves
 • blowjob considered sex
 • beautiful boobs movies xxx
 • free pussy flics
 • nip tuck sex scene video
 • tall girl blowjob
 • japaner sex halle
 • free video host japan
 • new year sex pics
 • mature women sex porn
 • lesbian lick yum
 • Lithuanian girl porn
 • heather brooke pussy masturbation
 • licking amu hinamori pussy
 • black women sex tapes
 • teen girls carrer porn
 • asian girl fucked hard
 • free voyeur pussy pictures
 • sexy teen ass tube video
 • hot greek girl porn
 • movie fantasy vs classroom reality moore
 • beach tubes amateur teen spy
 • girls fuck for cach
 • buy ebony video
 • black bikin models photo galleries
 • girls amateur backdoor
 • Retro cum in mouth
 • teen asian porn models
 • sexy young toplist
 • Famous hot girls
 • huge cocks ripping tiny young girls
 • non nude teens movies
 • free naked young celebrities uncensored
 • xxx porn deviant
 • sexy eyes ass
 • tce sex girl
 • cute european wife morning sex
 • tiny japanese virgins
 • girl ill fuck you
 • free young voyeur teen
 • teen amateur self shot nudes
 • mmf bisex lingire pics
 • hardcore lesbian scisorring
 • bleach rukia hentai naked video
 • home video first blowjob
 • free sex big cork movie
 • chicks cup original video
 • malaysia black porn actress
 • young girl suck
 • amateur granny movies
 • spread pussy legs
 • herd fuck my wife
 • tube mature sex pussy cunt amature
 • young girls cummin
 • christine young video me
 • young wet teen pussy stories
 • dare wife videos
 • Italian hot sex
 • lesbian group porn videos
 • Sandra bullock nude sex
 • erotic comixxx spanking
 • pretty milf hairy pussy
 • sexy girls of south pacific
 • fuck the daughter in law vids
 • boys spanking girls on butt
 • teenager girl showering
 • ebony girl humiliated reviews
 • stretch deep scream pain girl pussy
 • raped best friends wife in video
 • young anime girls
 • hardcore gang bang sex pics
 • Vestal girls porn
 • chicago party girls
 • Erotic lingerie sex
 • wife fucking and video
 • free porn xxx
 • asian squirt video
 • share good hardcore cp videos
 • Oral sex position pics
 • big ass bitches sex
 • black beauty and drugs
 • girls passout sex
 • teen movie sex scene
 • cassie young cumshots
 • free mature porno sites videos
 • anal teen boys
 • Gujarati sex movies
 • wife sucking two dicks video
 • free asian girls pics
 • juicy hairy pussy
 • holic girl sex video
 • girl having sex with parents
 • white girls fuckin black guys
 • petite blonde tight oily ass massaged
 • Male nude massage video
 • whose pussy porn
 • naked ex girlfriend movies
 • amateur male sex
 • interracial black cock tube
 • twitchy orgasm videos
 • kate beckinsale topless movie
 • freeones big boobs lesbian
 • cowgirl western porn
 • free family guy sex movies
 • ebony giant cocks shemale video tube
 • dana hayes naked pictures
 • free second porn movie
 • fuck videos of s
 • Sexy white girls ass
 • hubby watching wife videos
 • waterslide bikini mishap pictures
 • ava devine anal vids
 • kinky mature anal french women
 • fat amateur girlfriend
 • best onlie video of mallu sex
 • Sexy gothic girls
 • xxx anal tube
 • free ebony art pics
 • girlfriend butts nude
 • sexy gym ass
 • ultimate interracial sex movies
 • girlfriend sucking dick facial real homemade
 • black bob naked girl
 • black beauty and hair
 • petite daughter gangbanged
 • teen blowjob vidio
 • cherry in pussy
 • sex cartoon picture media free archive
 • porn movies and videos for free
 • asian woman in seach of black
 • the naked gun movie quotes
 • leagal teen oral
 • black naked beautiful
 • Best boob suck
 • realy young virgins
 • pussy licking googd
 • with cum on her married pussy
 • Big tits in shirt
 • free anal sexpictures
 • watching my wife eat pussy
 • young virgins gang bang
 • mmf forums and
 • asian nude girl
 • sex lesbian group
 • video of girl smoking meth
 • petite sexy women
 • slut hot fuck suck porn english
 • teen bodysuit anal
 • free fingering girls
 • Hairy pussy nudes
 • share your wife for sex
 • japanese movie girl blade
 • Classic anal movies
 • wife fucked by black thugs
 • multiple orgasm teens
 • hardcore animated sex videos
 • lesbian mature video free
 • black fuck mpg thumbs
 • naked hot porn videos
 • petite pant suit
 • modern girl beach video
 • beach ass pictures
 • Sada hot boobs
 • slim fuck video
 • free private couples sex
 • nasty younger babes
 • teen scene sex
 • mauro sexy asian canadian
 • black tittie fuck
 • dick in teen
 • amateur fuck vid teen fucks moilf
 • frr young teeenie movies
 • sweden porn girlies
 • youporn blowjob facial
 • sexy dancing hottie teen
 • hot babes moaning during sex
 • white titts black dick titty fuck
 • young pussy tab
 • mature pussy mastubation
 • wives hot butts
 • video of nude bouncing boobs
 • Natural girl naked
 • fuck the babysitters pussy
 • Girls fuck in office
 • women ametur video sex position
 • pornstar molly asian
 • shemale movies hotfiles
 • steffi teen fucks senior tim video
 • free adult videos of girls flashing
 • free black lethal lipps porn streams
 • Lesbian porn hub
 • free pics pregnant girls getting fucked
 • sexy girl sneakers
 • young teen model list
 • ebony nn gallery
 • tailor james fuck video
 • sexy naked georgia girls
 • free adult baby sex video
 • girl get fuck
 • young black sluts hardcore
 • sexy erotic worded panty
 • chinese wife playing on webcam
 • khloe kardashian porn video
 • pretty pussy tits
 • stream better sex videos
 • japan girls xxx
 • amateur sex videos search
 • Priceless nude pics
 • wife would like to be sexy
 • teen girls making love
 • porn william a black
 • serious affects of anal sex
 • teachers having sex with student video
 • japanese tits cum
 • sexy jailbait pusy babes
 • sandra grandpas fuck teens
 • slim ebony pussy
 • filth sex galleries
 • Natural naked teen
 • girl pirates xxx
 • cuming with dick down throat
 • lesbian ass stick
 • bravo porn galleries
 • sex teen old sex insest
 • sexy amateur powered by vbulletin
 • sex beach teen comdom
 • girl putting bikini on boy
 • Usa xxx sex
 • girlfriends ass black cock
 • Farrah fawcett nude video
 • sex wwe girl
 • teen girls tribbing
 • porn hardcore pics free doctor gyn
 • sex video channels
 • young porn torrent
 • gangbang weing honeymoon bride wife wives
 • mature teenage anal videos
 • young hentai fuck
 • Ebony teens fucked
 • wild cherry sex young girls
 • mom girl galleries
 • japanese girls wrestlings
 • french girls outdoor sex
 • Hot lady nude
 • florida bikini contest video
 • blonde anal slut load
 • young teen porn vidoe
 • asian xxx gallery free
 • Girl playing pussy
 • porn stars movie archive
 • free teen fuck movies from austrlia
 • hot girls boobs sexy
 • cum swallow blowjob lesbians
 • girls spain naked
 • sumo sex videos
 • sexy ass phat latina mexican pussy
 • Naked girl in sex
 • dominant lesbian brazilian poney girls
 • video oral orgasm
 • black model jade hot ass
 • blackt girl ashlee
 • preparring for anal sex
 • amature porn videos female orgasm
 • naked women being sexually abused
 • girls just wanna have fun movie
 • xxx george cloony naked
 • very young nude girls models
 • pictures of fully naked women
 • freshman in high school naked porn
 • Home made interracial porn
 • gallery big black butts
 • george brand women petite size
 • dick in mans mouth anal
 • galleries naked grandmothers
 • free asian cum movies
 • blowjob pissing movie
 • asian tiny teenie pussy
 • Busty japan teen
 • mila teen anal
 • flashing wifes hairy cunt
 • pictures of girl volleyball players
 • very young sex tape
 • ebony shemale porn tube
 • hardcore sex orgy
 • jennifer aniston naked backyard pics
 • insatiable obsession erotic movie
 • girls sucking dick funny
 • Lesbian feet slave
 • future teen pussy
 • Flexible girls having sex
 • free tight teen videos
 • Hot black teens nude
 • white dick black woman
 • nude hot sexy pornstar babes
 • Girls ass fucked
 • neve campbells pussy
 • fuck fat girls stories
 • indian sex wife
 • quicktime player porn videos
 • lubed anal sex
 • teen dance party
 • fetish sex pictures
 • sweet ass miniskirt upskirt girls panties
 • senior women oral sex statistics
 • pregnet porn video
 • naked girl columbia pic
 • what are hardcore teenies
 • pics of sexy mature amateurs fights
 • free hardcore bondage galleries
 • older women with younger girls fuck
 • mature granny boobs pics
 • undreage sex pics