Ἱερὰ Μητρόπολις

Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης

Ἱερὰ Μητρόπολις

Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης

Καλῶς ὁρίσατε στὸν ἱστοχῶρο

της ακριτικής Μητρόπολης

      Σᾶς καλωσορίζουμε στήν ἱστοσελίδα τῆς ἀκριτικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης. Σᾶς ὑποδεχόμαστε σέ μιά περιοχή, ποτισμένη μέ ποταμούς αἱμάτων καί δακρύων τῶν ἡρωϊκῶν καί ἔνδοξων προγόνων μας σέ ὅλους τούς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους. Στόν τόπο πού ἔζησαν Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως, ὁ Ἰσαπόστολος καί Ἐθνομάρτυρας Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ ἐξ Ἀγαρηνῶν Νεομάρτυρας Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἐκ Κονίτσης, ὁ Ὅσιος Σοφιανός Ἐπίσκοπος Δρυϊνουπόλεως καί ὁ Ὅσιος Παϊσιος ὁ Ἀγιορείτης.

       Σᾶς καλοῦμε νά γνωρίσετε τό ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί νά ξεναγηθεῖτε στούς Ἱερούς της χώρους, γνωρίζοντας παράλληλα τήν πλούσια ἱστορία της καί τήν προσφορά της στό πέρασμα τῶν χρόνων. Νά παρακολουθήσετε τή ζωή καί τή δράση τῶν Ἱεραρχῶν πού λάμπρυναν τήν ἱστορική Ἱερά Μητρόπολη καθώς καί τίς Ιερές Ἐπισκοπές καί Ἱερές Μητροπόλεις ἀπό τίς ὁποίες προήλθε ἡ Ἱερά Μητρόπολις Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης.

  Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τή χαρά τῆς ἐπικοινωνίας, καλῶς ἤλθατε!

Ακούστε ζωντανα

Ράδιο Δρυϊνούπολη
89fm

Μία φωνή Ὀρθοδοξίας & Ἑλληνισμοῦ.

Σύντομα κοντά σας