Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΥΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ


Lost Password?

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

News letter


ΚΑΙΡΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Print E-mail
 
mitlogo

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Ἡ Δρυϊνούπολη, ἐρειπωμένη πόλη τῆς Βορείου Ἠπείρου, ταυτίζεται μέ τήν Ἀδριανούπολη τῆς Ἠπείρου (στήν Ἐπαρχία Ἀργυροκάστρου). Καί μέ τά δύο ὀνόματα συναντᾶται στίς πηγές, ἄλλοτε ὡς Δρυϊνούπολη καί ἄλλοτε ὡς Ἀδριανούπολη.

Ἀρκετά νωρίς δέχθηκε τόν Χριστιανισμό, ἀπό τό ἀποστολικό κέντρο τῆς Ἠπείρου, τήν  Νικόπολιν. Ὡς ἐπισκοπή ὑπό τόν Μητροπολίτη Νικοπόλεως ὑφίσταται ἀπό τόν Ε΄ τουλάχιστον αἰώνα, ἀφοῦ ὑπάρχει μαρτυρία ὅτι ὁ Ἐπίσκοπός Ἀδριανουπόλεως  Εὐτύχιος  μετεῖχε στήν Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο (451 μ.Χ.).

Κατά τόν ΙΑ΄ αἰώνα ὑπαγόταν στήν Ἀρχιεπισκοπή τῆς Ἀχρίδος. Ἀπό τό 1285 στήν Ἀρχιεπισκοπήν Ἰωαννίνων, μέ ἕδρα ἀργότερα τό Ἀργυρόκαστρο. Μεταξύ τῶν ἐτῶν 1813-1821 ἑνώθηκε προσωρινά μέ τήν Ἐπισκοπή Χειμάρας καί Δελβίνου.

Ἡ Ἐκκλησιαστική περιφέρεια Δρυϊνουπόλεως τό 1923, ὅταν ἔγινε ὁ καθορισμός τῶν Ἑλληνοαλβανικῶν συνόρων, περιωρίστηκε στά ἐντός τῆς Ἑλλάδος ἐναπομείναντα λίγα χωριά της στήν περιφέρεια Πωγωνίου, τό κυριότερο δέ τμῆμα αὐτῆς ἀποτέλεσε τήν ἐντός τοῦ Ἀλβανικοῦ Κράτους συσταθεῑσα κατά τό 1937 Ἐπισκοπή Ἀργυροκάστρου.

Τόν Νοέμβριο τοῦ 1924, μετά τήν Μικρασιατική καταστροφή, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἔχοντας τήν πνευματική δικαιοδοσία ἐπί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῶν Νέων Χωρῶν τῆς Ἑλλάδος, ἵδρυσε διά τῆς ὑπ' ἀριθμ. 4427/8-11-1924 πράξεως αὐτοῦ, νέες προσωρινές Μητροπόλεις στίς χώρες αὐτές μέ ὅρια καί ἐκταση τά διοικητικά ὅρια τῶν ἐπί Τουρκοκρατίας ὑποδιοικήσεων γιά προσωρινή τακτοποίηση τῶν ἐκ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί Θράκης καταφυγόντων προσφύγων Ἀρχιερέων στό ἐλεύθερο Ἑλληνικό κράτος. Ἔτσι συστήθηκαν στήν Ἤπειρο οἱ Μητροπόλεις α) Μετσόβου, β) Φιλιατῶν καί γ) Δρυϊνουπόλεως και Πωγωνιανῆς. Ἡ τελευταία μέ ἔδρα τό Δελβινάκι, περιελάμβανε τήν ὑποδιοίκηση Πωγωνίου, ἡ ὁποία σέ μεγάλο βαθμό συνέπιπτε μέ τά ὅρια τῆς διαλυθείσης τό 1863 Ἀρχιεπισκοπῆς Πωγωνιανῆς. Μητροπολίτης αὐτῆς τοποθετήθηκε ὁ ὑπό τῶν Ἰταλῶν ἀπελαθείς (1916) Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως καί Ἀργυροκάστρου Βασίλειος, φημιζόμενος «ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Βορείου Ἠπείρου».

Τήν 10η Μαρτίου 1936, διά τῆς ὑπ' ἀριθμ. 961/1070 πράξεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, προσαρτήθηκε στήν συγχωνευθείσα Μητρόπολιν Δρυϊνουπόλεως καί Πωγωνιανῆς, καί ἡ τέως Μητρόπολις Βελλᾶς καί Κονίτσης, ἀπαρτίζοντας ἔτσι τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης, ἀφαιρεθέντος τοῦ τίτλου «Βελλᾶς». Ἔκτοτε ἡ Ἱερά Μονή Βελλᾶς καί τά πέριξ αὐτῆς 42 χωριά, πού τότε ἀνήκαν πολιτικά στήν ὑποδιοίκηση Ἰωαννίνων, προσαρτήθηκαν στήν Ἱερά Μητρόπολιν Ἰωαννίνων. Ἡ ἀνωτέρω ἀπόφαση τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχει ὡς ἐξῆς: «Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἔχουσα ὑπ' ὄψιν 1) Το 8ον ἄρθρον παράγραφος τελευταία τοῦ κωδικοποιηθέντος Καταστατικοῦ τῆς Ἐκκλησίας Νόμου 5438, 2) Τήν ὑπ' ἀριθμ. 4427 τῆς 8ης Νοεμβρίου 1924 Πατριαρχικήν Ἐγκύκλιον 3) Τήν ἐν τῇ ΙΕ΄ συνεδρίᾳ καί ἀπό 21 Ὀκτωβρίου 1931 ληφθεῖσαν ἀπόφασιν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, περί καταργήσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελλάς καί Κονίτσης, 4) Τήν ἐν τῇ 35η συνεδρίᾳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 27 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. ληφθεῖσαν ἀπόφασιν, περί καταστάσεως τοῦ ἄχρι τοῦδε Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελλᾶς καί Κονίτσης κ. Ἰωάννου εἰς τήν χηρεύουσαν Μητρόπολιν Δρυϊνουπόλεως καί Πωγωνιανῆς, ἐν τῇ σημερινή συνεδρίᾳ  αὐτῆς ἀποφαίνεται: ὅτι ἡ Ἱερᾶ Μητρόπολις Βελλᾶς καί Κονίτσης μετά τήν ἤδη κανονικήν χηρείαν αὐτῆς προσαρτᾶται εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Δρυϊνουπόλεως καί Πωγωνιανῆς, ὑπό τόν τίτλον Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς, Χειμάρρας, Κουρέντων καί Κονίτσης.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 10 Μαρτίου 1936

Ὁ πρόεδρος + Ἀθηνῶν Χρυσόστομος».   

            Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης, ὅπως καί ὅλες οἱ Μητροπόλεις τῶν Νέων Χωρῶν, ὑπάγεται στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλά ἀπό τό 1928, διοικεῖται ἐπιτροπικῶς ἀπό τήν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος,  ἐνώ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης διατηρεῖ σ' αὐτές ἐξ ὁλοκλήρου τά πνευματικά του δικαιώματα.

 

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

 
Advertisement

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

untitled-1.png
 • download desam manade song
 • oh the places you'll go download hobgoblin
 • download itunes cho iphone 4
 • soccer download games free full version
 • waheguru simran free download mp3
 • free download sigur ros gobbledigook
 • galaxy s2 t989 firmware download
 • download bicho de pA
 • download xmap per joomla 1.5
 • breakdown mp3 download jack johnson
 • download planetshakers never let me go
 • fluid mechanics landau download
 • hfs explorer windows xp download
 • download msn 8.5 pt
 • a reconquista filme download legendado
 • download lagu shi min chul paradise
 • barrons word list software download
 • download 128 mb ram games
 • download sony vaio cr series drivers
 • download principles of yacht design
 • download radeon x1200 driver
 • sndrec32.exe windows 7 download
 • download album ft island 2012
 • sA? por uma noite download krafta
 • nero 10 download youtube
 • download verdana font for windows 7
 • download when beauty tamed the beast by eloisa james
 • food & liquor 2 download free
 • download latest ashampoo burning studio free
 • download windows theme installer v.1.1 gratis
 • download songs by babul supriyo
 • download veronica songs mp3
 • plan b download free android
 • download facetime on ipad
 • download tatw 400 gareth emery
 • download state of lunacy
 • download go harder future free
 • download ota bbm versi 6
 • download stelele anului 2011 manele
 • download jantando fora com timon e pumba
 • robbie williams undone download
 • download andra femeia mp3 fisierul meu
 • av vcs diamond download
 • download subtitle indonesia missing 55
 • download just cause 2 benchmark
 • wet up riddim download zip
 • mobility lab vx6 driver download
 • download abbyy lingvo mac
 • download happy kids powerpoint template
 • download kara girl's power mp3
 • download cursor one piece
 • download drama bicara hati episod 7
 • free download wren and martin english grammar ebook
 • download have it all lil jojo
 • underworld meg cabot ebook download
 • download sherlock holmes 2 kaskus
 • download taylor swift you belong
 • the rite blu ray download
 • download lagu connected barbie
 • download guantanamera 2012 remix
 • wanted 2 download movie
 • 737 download x plane
 • linkstation ip setup utility download
 • download silent hill 4 mobile
 • chanda hai tu instrumental download
 • groovy in action 2 download
 • download youtube flv high quality
 • download song bole chudiyan with video
 • download novel coz i love u
 • download v rock festival 2011
 • download micro win .exe
 • delphi 7 icons download
 • mls destinator 8 greek download
 • download convert excel to word
 • download spoon got nuffin mp3
 • atomic mail sender 4.01 download
 • yugioh no gba download
 • alc audio driver download
 • friday download series 2 episode 7
 • raktha sambandham mp3 download
 • download heatwave by richard castle autocar
 • download free skrillex call 911 now
 • download cd falcao e josue
 • ms dos download deutsch kostenlos
 • download scars and stories
 • download tyrese best of me mp3
 • shanghai movie dua ringtone download
 • toma pitbull song download
 • ayAYe AzyAlmazel arabesk mp3 download
 • free download ovj andeca andeci mp3
 • download sins of a wicked duke
 • weeknd wiz khalifa download
 • download real in rio a jesse eisenberg
 • download jeff hardy new theme song mp3
 • download destined house of night for free
 • akamai download manager activex control 2.2.4.8 buffer overflow
 • puke in my mouth download mp3
 • dolphin emulator download 2.0
 • download epson scan nx415
 • download vampire diaries homecoming
 • vita download while in standby
 • apple service diagnostic download g5
 • alicja w krainie czarA?w download pl
 • gutschein muster download kostenlos
 • download gracia final client
 • download canzoni youtube mac
 • download florin salam gandurile mele girlshare
 • free mp3 download we fall down
 • bottle it up download mike stud
 • download diagnostic imaging ultrasound
 • download unlimited xbox 360 games free
 • download ucp for cs 1.6 free
 • madden roster update download ps3
 • download audio output device for windows xp
 • mystery screensaver download windows 98
 • download mp3 sembah sujud setia band
 • mango 7.5 download htc hd7
 • ascend 2.2 update download
 • download uc handler mod
 • download samsung g600 software
 • barra cosmic gate download
 • jmeter free download windows xp
 • samsung i900 keyboard download
 • bound for glory download
 • mws reader deutsch download
 • download tumko piya dil diya anamika
 • psp 1001 themes download
 • pretty fonts to download
 • download level street credit 3 mixtape
 • download 98 7 gen fm
 • download ipod ios 6.0
 • pembahasan soal tpa full download
 • win 3.11 download kostenlos
 • downton abbey download series 1
 • chaha hai tujhko download song
 • download b1a4 wonderful tonight unplugged remix
 • download 3oh 3 katy perry starstrukk
 • free download bubbles typing game
 • download ls 2009 peAna wersja
 • download one direction take me home
 • download the moment by kenny g
 • kobi peretz some love download gratis
 • download soleil de nuit
 • download gratis lagu klasik buat bayi
 • download zapgrab free for xp
 • download lagu akuilah aku mp3
 • nfs undercover 320x240 download
 • windows powershell ise 3.0 download
 • download sigle video cartoni
 • skazany na AmierA sezon 1 download
 • download brick city love song
 • download hold my hand song
 • constituiAA?o federal de 1988 download nutting
 • windows 7 32 bits loader download
 • download loja virtual em php
 • download louisiana cash from louisiana
 • super smash bros melee download completo pc
 • homer simpson 3 download
 • download nexxtech web camera driver
 • jquery. gmap .js download
 • download mma mma by frank edward
 • samsung np n130 wireless driver download
 • download das 7 melhores jovem pan 2010
 • download pgl wcg gui 2009
 • download sega sonic heroes
 • download chikka txt messenger version 4
 • download naruto shippuuden hero's come back
 • download 2 chainz true religion
 • download von open office kostenlos
 • download black butler season 1
 • download hits zouk 2011
 • chavez inside the coup download
 • A o tchan 2009 download
 • download harta europa mio moov 500
 • download auto click moi nhat
 • shruti box free download mp3
 • humein tumse pyar kitna download mp3 free
 • free download bak file reader
 • judge dredd 2012 download
 • toni braxton discography download
 • farid el atrache mp3 download
 • download yahoo for nokia c1 01
 • download do filme gritos mortais dublado em rmvb
 • download bani si puterea 2
 • dcdiag download win 2003
 • edius 5.0 keygen download
 • hennessy computer architecture download
 • download ryan ft radu rush love
 • download plies somebody loves you mp3
 • download mi 7days mp3 free
 • download song fool for you
 • download lostprophets can't catch tomorrow
 • download spy cobra software
 • format fat32 program download
 • download windows 8 kms activator 1.5.1
 • download cursed by jennifer l. armentrout
 • download novel dewi lestari robertshaw
 • adobe 9 distiller download
 • download mashallah song with video
 • download unnikrishnan mp3 songs
 • download lagu sule talak tilu
 • download da saga de majin boo dublado
 • firefox 3.6 beta 5 free download
 • download trainer nfs carbon unlocked
 • download jay z diamonds is forever
 • download killing floor 1033
 • download peep show season 2
 • epson nx110 download windows 7
 • download rapture of the deep
 • java powered free download games
 • download rhoma irama kata pujangga
 • download cheat pack 1.2.5
 • download melty blood actress again english
 • download windows live movie maker cho win 7
 • download hd 240*320 wallpapers
 • xbl tools v3 0 download
 • download halo multiplayer online free
 • wedding dress taeyang download
 • download lil flip undaground legend zip
 • download windows 2008 64 bit
 • download ong bak 1 link
 • download manuale audi q5
 • kev nair books free download cuyamaca
 • touching from a distance download formally
 • file recovery free download with crack
 • download the translation language
 • download plague of happiness
 • download doraemon full movie
 • download clinica privada temporada 4
 • pushpanjali jayachandran songs download
 • download midas touch malkit singh
 • d2 dupe 1.13 download
 • download rocket player apk
 • tech n9ne i'm a playa download
 • free download kache dhaage mp3 songs
 • download hallticket for apcpdcl
 • high heel download mp3
 • kuroko no basket 148 download
 • download artisteer 4 templates
 • download madhubala title song
 • ipod touch 8g download
 • zizan dan ustaz azhar download
 • download lagu gratis fixing a broken heart
 • download atmosphere say hey there
 • download coming soon website template
 • e72 divx player download
 • keepvid download and save
 • websm remote client download
 • shono bondhu shono mp3 download
 • testdisk download for windows
 • download video of 3310 by 9ice
 • shiva shambo song download adurs
 • download free outkast hey ya
 • download songs from rajkumar
 • download fat32 format utility
 • solteiroes do forro 2011 download gratis
 • download lagu daerah ayam den lapeh
 • tip drill remix download
 • download goa idhu varai
 • skee lo i wish download 320
 • download of why this
 • download dearly beloved kingdom hearts 3d
 • download raaz3 movie songs.pk
 • dka szczAAcie download
 • download dzenan loncarevic cvete beli mp3
 • download readiris pro ocr 12
 • download ultimul tango in paris torent
 • i never dreamed download free
 • download pes 2012 indir
 • download supernatural 7x21 avi
 • how low filth remix download
 • download ftdi driver windows
 • enzo siffredi grease download
 • download mr simple lyrics
 • download games kaun banega crorepati
 • download simply frank ocean
 • download 2010 word for free
 • download the walking dead hq 96
 • how to download using ytd
 • temi download per windows 7
 • pata de elefante download blog
 • fifa 12 fangesAnge download ps3
 • pocket tanks deluxe download
 • leggenda di kaspar hauser download
 • dua for waking up download
 • download f e a r 2 project origin free
 • sn super mp3 download 4.8.1.6
 • download bitrocket for mac
 • free download piya bawari khoobsurat
 • download black ops iso for wii
 • download convert nef to jpeg
 • zeo power rangers download
 • download te quiero tanto danna paola
 • ai no kusabi vol 6 download
 • download christmas with boney m free
 • itni shakti hame download mp3
 • download song from david
 • cruzer micro download driver
 • download driver placa mae ms 7525
 • office voor mac download
 • download hai rama yeh kya hua rangeela
 • uno nds rom download
 • tony carreira novo download
 • call of duty blackberry download
 • download atualizaAA?o 6.35 psp
 • hilary duff stranger download mp3
 • download msvcr100.dll angry birds
 • download lagu your doll snsd
 • download placa mae pcware pw 945gcx
 • dagga rece download
 • la luna splende download
 • download birdman i run this remix
 • download semc usb flash driver windows 7
 • download los adolescentes aquel lugar
 • download fernando & sorocaba A tenso
 • download dvd irmao coragem
 • download airprint activator for ipad
 • d4l scotty mp3 download
 • download of new hindi songs
 • hp j6480 driver download windows 7
 • download finereader 11 crack
 • fixer pearl jam download mp3
 • abap debugger download internal table
 • download third party iphone apps
 • toshiba recovery discs download
 • download william ft jennifer lopez
 • download linkin park valentine day
 • download 2007 word document
 • crtani filmovi majstor bob download
 • an idiot abroad episode 2 download
 • download 4ext touch recovery
 • tib e nabvi free download urdu
 • download phx para gracia final
 • kimi ni todoke movie download avi
 • download print management console windows 7
 • download fonte gill sans ultra bold
 • download pdo sqlsrv driver
 • download mivo tv indonesia
 • ogc service design balisong download
 • microsoft agent download windows 7
 • oasis of the seas download virtual sailor
 • download ibm systems director 6.1
 • turn off autoplay after download mac
 • wAoski kurs podstawowy mp3 download
 • download mp3 whatever lola wants
 • download jdk 6 linux rpm
 • download toon boom animate pro free
 • download step up revolution full movie free
 • download musica vou deixar skank
 • download not just you cody simpson mp3
 • download cuvinte grele mafia
 • download cruisin in my 64
 • vice city game download latest version
 • windows 7 stationed free download software
 • shiina ringo kuki mp3 download
 • download gratis bon jovi mp3
 • download wuthering heights 2009 movie
 • download driver placa mA?e am2n1k m v3.0
 • iis download 64 bit
 • download shine days girls dead monster
 • justin bieber bigger video download
 • diario de classe download
 • free download a concise introduction to logic
 • download bbm for os 6
 • yu gi oh ost download
 • download sega ultimate mortal kombat trilogy
 • monochrome rainbow tommy heavenly6 download
 • linux download kernel headers
 • download buku data arsitek gratis
 • download adobe svg viewer 3.02
 • download iert admit card 2011
 • sql developer download for ubuntu
 • download ati 4500 driver
 • download norton with my product key
 • download seleq for nokia 5800
 • download jadwal puasa 2012 wilayah surabaya
 • download colonial cousins album
 • download harmony navigator 1.4 1 beta
 • free space colony download full
 • download toto hold line mp3
 • green zone extreme download
 • caminho da liberdade 2011 download
 • guba you and me download
 • fieldrunners hd 1.04 apk download
 • download ms net framework
 • download dariush ft faramarz aslani
 • hip hop beats free download youtube
 • andreea banica could download
 • download vnm na szlaku po czek
 • download eid card templates
 • livro a promessa richard download
 • download blood money 3gp videos
 • painter essentials 3 download
 • filter eye candy 5 download
 • looney tunes download free episodes
 • download cheap games for pc
 • download hootie and the blowfish mp3
 • vdo dayton europe 2011 download
 • download pmd eclipse plugin zip
 • download garfield 2 the tail of two kitties