Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΥΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ


Lost Password?

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

News letter


ΚΑΙΡΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Print E-mail
 
mitlogo

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Ἡ Δρυϊνούπολη, ἐρειπωμένη πόλη τῆς Βορείου Ἠπείρου, ταυτίζεται μέ τήν Ἀδριανούπολη τῆς Ἠπείρου (στήν Ἐπαρχία Ἀργυροκάστρου). Καί μέ τά δύο ὀνόματα συναντᾶται στίς πηγές, ἄλλοτε ὡς Δρυϊνούπολη καί ἄλλοτε ὡς Ἀδριανούπολη.

Ἀρκετά νωρίς δέχθηκε τόν Χριστιανισμό, ἀπό τό ἀποστολικό κέντρο τῆς Ἠπείρου, τήν  Νικόπολιν. Ὡς ἐπισκοπή ὑπό τόν Μητροπολίτη Νικοπόλεως ὑφίσταται ἀπό τόν Ε΄ τουλάχιστον αἰώνα, ἀφοῦ ὑπάρχει μαρτυρία ὅτι ὁ Ἐπίσκοπός Ἀδριανουπόλεως  Εὐτύχιος  μετεῖχε στήν Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο (451 μ.Χ.).

Κατά τόν ΙΑ΄ αἰώνα ὑπαγόταν στήν Ἀρχιεπισκοπή τῆς Ἀχρίδος. Ἀπό τό 1285 στήν Ἀρχιεπισκοπήν Ἰωαννίνων, μέ ἕδρα ἀργότερα τό Ἀργυρόκαστρο. Μεταξύ τῶν ἐτῶν 1813-1821 ἑνώθηκε προσωρινά μέ τήν Ἐπισκοπή Χειμάρας καί Δελβίνου.

Ἡ Ἐκκλησιαστική περιφέρεια Δρυϊνουπόλεως τό 1923, ὅταν ἔγινε ὁ καθορισμός τῶν Ἑλληνοαλβανικῶν συνόρων, περιωρίστηκε στά ἐντός τῆς Ἑλλάδος ἐναπομείναντα λίγα χωριά της στήν περιφέρεια Πωγωνίου, τό κυριότερο δέ τμῆμα αὐτῆς ἀποτέλεσε τήν ἐντός τοῦ Ἀλβανικοῦ Κράτους συσταθεῑσα κατά τό 1937 Ἐπισκοπή Ἀργυροκάστρου.

Τόν Νοέμβριο τοῦ 1924, μετά τήν Μικρασιατική καταστροφή, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἔχοντας τήν πνευματική δικαιοδοσία ἐπί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῶν Νέων Χωρῶν τῆς Ἑλλάδος, ἵδρυσε διά τῆς ὑπ' ἀριθμ. 4427/8-11-1924 πράξεως αὐτοῦ, νέες προσωρινές Μητροπόλεις στίς χώρες αὐτές μέ ὅρια καί ἐκταση τά διοικητικά ὅρια τῶν ἐπί Τουρκοκρατίας ὑποδιοικήσεων γιά προσωρινή τακτοποίηση τῶν ἐκ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί Θράκης καταφυγόντων προσφύγων Ἀρχιερέων στό ἐλεύθερο Ἑλληνικό κράτος. Ἔτσι συστήθηκαν στήν Ἤπειρο οἱ Μητροπόλεις α) Μετσόβου, β) Φιλιατῶν καί γ) Δρυϊνουπόλεως και Πωγωνιανῆς. Ἡ τελευταία μέ ἔδρα τό Δελβινάκι, περιελάμβανε τήν ὑποδιοίκηση Πωγωνίου, ἡ ὁποία σέ μεγάλο βαθμό συνέπιπτε μέ τά ὅρια τῆς διαλυθείσης τό 1863 Ἀρχιεπισκοπῆς Πωγωνιανῆς. Μητροπολίτης αὐτῆς τοποθετήθηκε ὁ ὑπό τῶν Ἰταλῶν ἀπελαθείς (1916) Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως καί Ἀργυροκάστρου Βασίλειος, φημιζόμενος «ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Βορείου Ἠπείρου».

Τήν 10η Μαρτίου 1936, διά τῆς ὑπ' ἀριθμ. 961/1070 πράξεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, προσαρτήθηκε στήν συγχωνευθείσα Μητρόπολιν Δρυϊνουπόλεως καί Πωγωνιανῆς, καί ἡ τέως Μητρόπολις Βελλᾶς καί Κονίτσης, ἀπαρτίζοντας ἔτσι τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης, ἀφαιρεθέντος τοῦ τίτλου «Βελλᾶς». Ἔκτοτε ἡ Ἱερά Μονή Βελλᾶς καί τά πέριξ αὐτῆς 42 χωριά, πού τότε ἀνήκαν πολιτικά στήν ὑποδιοίκηση Ἰωαννίνων, προσαρτήθηκαν στήν Ἱερά Μητρόπολιν Ἰωαννίνων. Ἡ ἀνωτέρω ἀπόφαση τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχει ὡς ἐξῆς: «Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἔχουσα ὑπ' ὄψιν 1) Το 8ον ἄρθρον παράγραφος τελευταία τοῦ κωδικοποιηθέντος Καταστατικοῦ τῆς Ἐκκλησίας Νόμου 5438, 2) Τήν ὑπ' ἀριθμ. 4427 τῆς 8ης Νοεμβρίου 1924 Πατριαρχικήν Ἐγκύκλιον 3) Τήν ἐν τῇ ΙΕ΄ συνεδρίᾳ καί ἀπό 21 Ὀκτωβρίου 1931 ληφθεῖσαν ἀπόφασιν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, περί καταργήσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελλάς καί Κονίτσης, 4) Τήν ἐν τῇ 35η συνεδρίᾳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 27 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. ληφθεῖσαν ἀπόφασιν, περί καταστάσεως τοῦ ἄχρι τοῦδε Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελλᾶς καί Κονίτσης κ. Ἰωάννου εἰς τήν χηρεύουσαν Μητρόπολιν Δρυϊνουπόλεως καί Πωγωνιανῆς, ἐν τῇ σημερινή συνεδρίᾳ  αὐτῆς ἀποφαίνεται: ὅτι ἡ Ἱερᾶ Μητρόπολις Βελλᾶς καί Κονίτσης μετά τήν ἤδη κανονικήν χηρείαν αὐτῆς προσαρτᾶται εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Δρυϊνουπόλεως καί Πωγωνιανῆς, ὑπό τόν τίτλον Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς, Χειμάρρας, Κουρέντων καί Κονίτσης.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 10 Μαρτίου 1936

Ὁ πρόεδρος + Ἀθηνῶν Χρυσόστομος».   

            Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης, ὅπως καί ὅλες οἱ Μητροπόλεις τῶν Νέων Χωρῶν, ὑπάγεται στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλά ἀπό τό 1928, διοικεῖται ἐπιτροπικῶς ἀπό τήν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος,  ἐνώ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης διατηρεῖ σ' αὐτές ἐξ ὁλοκλήρου τά πνευματικά του δικαιώματα.

 

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

 
Advertisement

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

untitled-1.png
 • video nude redhair young girls
 • wild rough wife mature blonde
 • young teen sex pitures
 • big tit handjob movies
 • white big ass free movies
 • real nude colllege girl videos
 • girls losing their v rginity pictures
 • sexy bikini pool partys
 • sex slaves at home free video
 • naked sexy college girls gone wild
 • simpson movie
 • best interracial video for couples
 • Sexy older lesbian
 • petite ultimate fashion
 • free mmf stories
 • old babes xxx
 • st lucia fuck videos pussy
 • interracial sex movies free
 • free hood black girls
 • teen crossdress fuck
 • pretty asian girls nude
 • young girl hairless
 • black girls with dicks
 • teen bliss xxx
 • Fuck that big ass
 • free hot and sexy asian babes
 • bst huge boobs pics
 • young boys asian
 • free xxx videos fuck anal
 • sex tips for girls videos
 • tori black masterbating at you
 • young cunt closeup galleries
 • make money with black
 • cosplay japanese girls
 • cock girls farm sex
 • t steve jones naked pictures
 • xxx hot lesbian sex videos
 • japanese girl friends
 • japanese girl pix
 • oral sex sex
 • interracial ethnic sex
 • big amateur home movies
 • free online full cartoon movies
 • eve naked pussy
 • wife lesbian seduction
 • erotic beauties free galleries
 • coed locker room sex vids
 • Old lesbian fuck
 • free nude amatuer teen girl pics
 • rap videos uncensored sex
 • blackshemale shemale sex video tuube com
 • Teen video caht
 • young girls fucking trailer
 • nikki nova hardcore wet pussy
 • tags anal bigcock cumshot ebony
 • sexy filipina handjob
 • anal sex with hot teenagers
 • interracial threesome black guy shit
 • fat monster boobs video
 • sucking breasts movie
 • s fuck women movies
 • soft sex for teen
 • lesbian strap on orgasm
 • miss nude black pageant pics
 • miranda kerr naked pics
 • teen femdom tube videos
 • hairy pussy mom and son videos
 • hot young naked teachers
 • crystal interracial sex mebane
 • amateur nude men galleries
 • Nude drew barrymore pics
 • Lingerie sexy ass
 • free video girls having sex
 • free cum into my ass video
 • Dirty sex movie
 • teen masterbates water in pussy
 • free ago teen sex video
 • victorian xxx free
 • unrestricted free sex picture search engine
 • natural ebony anal
 • Tamil girls nude pic
 • free big ass pics
 • louisa oral sex
 • boat party girls flashing
 • white women with black men
 • girls having sex on s
 • girls gorn wild vids
 • brother blackmails sister for sex
 • is oral sexwhile pregnant
 • chubby young women sex
 • free asian fucking video
 • defloration fuck movie
 • telechargement video gratuite amateur japonaises
 • masterbation huge orgasm girl
 • mixed race teen girls
 • black brazil movies
 • black girls dancing videos
 • little girl erotic pictures
 • free amateur family movies
 • free adult swingers picture uk
 • big boob webcam girl
 • free video a girl thing
 • d mature sex
 • One model place nude
 • very young nude pictures
 • the mature hardcore pic galleries
 • black girl gloryhole pic
 • white pussy fuck black cocks
 • nude teen pics with small tits
 • asian female star
 • schoolgirl deep throat photos
 • Girl fuck anal
 • wife gandbangs pictures
 • pussy high school musical
 • schoolgirls erotica gallerys
 • Meg white sex pics
 • Naked girls smoke weed
 • youngest girls in erotic cartoons
 • fat black boobs redtube
 • black man biggest orgasm ever
 • girl having slow sex
 • hardcore free gang bang
 • xxx teen brides movie
 • big boobs free movies
 • hot chicks sucking big dick
 • black marriage negotiations video
 • horny teen hardcore
 • free swimming pool sex videos
 • son mature movies
 • With big booty ass
 • asian ts
 • free galleries bbw mature strapon lesbian
 • amateur pics of my exgirlfriend
 • seniors pussy pictures
 • hardcore fucking in the pussy
 • very youn girl
 • how to self ass sex
 • british star pics
 • huge amateur cock videos
 • Sexy alien girl
 • hot girls striping naked videos
 • nude teen redhead gallery
 • free videos nude girls swimming
 • teen suck oldman cock
 • college girl candid sex
 • skanky teen anal
 • young black cute girls
 • the ebony star flame
 • young black butts
 • India mms sex
 • tori black anal lesbian sex
 • south pacific hardcore sex
 • Naked girls with hairy pussy
 • hot mature women sex movies
 • Showing nude boobs
 • favorite tease handjob video
 • guy licks cum from pussy
 • outlaw babes
 • blonde hot sex
 • Young naked models
 • older woman and young girl sex
 • free hardcore pics gallery
 • girls ask questions about sex
 • sexy red heads in leather
 • sexy butts tube movies
 • washington dc big butt girls
 • hairry teen pussy free pictures
 • mature chubby lesbian panties
 • sex video caught on camera
 • young teen first time sex
 • sexy girls brushing teeth
 • sienna miller factory girl sex scene
 • sonic pictures
 • hentei hardcor pictures
 • adult pictures couples
 • free naked peeing pics
 • teen girls fucked rough on camera
 • young boys sex movies
 • leg feet sex lesbians
 • asian schoolgirl pain video
 • oops thats my pussy
 • Nude pics of ladies
 • lil sexy girls
 • mature lesbian webcam
 • Girl on girl sex action
 • thick black girls nude
 • mature fucking gallery post
 • movies sandra bullock was naked in
 • perky nipples video
 • wimpering japanese girls
 • free choke blowjob movies
 • free video anal insertion
 • cartoon pictures of beauty queen crowns
 • little girl sex cosplay
 • rough sex facials vids
 • raw pussy closeups
 • nude babes you
 • cow girl vids
 • magick from facial abuse
 • tiny butt video
 • lesbians with hot breasts
 • large boobs young teen
 • skinny big tit teen gallery
 • Wet vagina lips
 • big black dick cap
 • black moms fuck white boys
 • girl version of fuck it
 • drunk girls forced to suck
 • skinny young teen big boob
 • mature milf fucking black cock video
 • free asian story school sex movies
 • nude teens sex video free
 • busty girl wants big tits friend
 • mile aged wife pussy
 • the most erotic tamil movie