Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΥΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ


Lost Password?

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

News letter


ΚΑΙΡΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Print E-mail
 
mitlogo

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Ἡ Δρυϊνούπολη, ἐρειπωμένη πόλη τῆς Βορείου Ἠπείρου, ταυτίζεται μέ τήν Ἀδριανούπολη τῆς Ἠπείρου (στήν Ἐπαρχία Ἀργυροκάστρου). Καί μέ τά δύο ὀνόματα συναντᾶται στίς πηγές, ἄλλοτε ὡς Δρυϊνούπολη καί ἄλλοτε ὡς Ἀδριανούπολη.

Ἀρκετά νωρίς δέχθηκε τόν Χριστιανισμό, ἀπό τό ἀποστολικό κέντρο τῆς Ἠπείρου, τήν  Νικόπολιν. Ὡς ἐπισκοπή ὑπό τόν Μητροπολίτη Νικοπόλεως ὑφίσταται ἀπό τόν Ε΄ τουλάχιστον αἰώνα, ἀφοῦ ὑπάρχει μαρτυρία ὅτι ὁ Ἐπίσκοπός Ἀδριανουπόλεως  Εὐτύχιος  μετεῖχε στήν Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο (451 μ.Χ.).

Κατά τόν ΙΑ΄ αἰώνα ὑπαγόταν στήν Ἀρχιεπισκοπή τῆς Ἀχρίδος. Ἀπό τό 1285 στήν Ἀρχιεπισκοπήν Ἰωαννίνων, μέ ἕδρα ἀργότερα τό Ἀργυρόκαστρο. Μεταξύ τῶν ἐτῶν 1813-1821 ἑνώθηκε προσωρινά μέ τήν Ἐπισκοπή Χειμάρας καί Δελβίνου.

Ἡ Ἐκκλησιαστική περιφέρεια Δρυϊνουπόλεως τό 1923, ὅταν ἔγινε ὁ καθορισμός τῶν Ἑλληνοαλβανικῶν συνόρων, περιωρίστηκε στά ἐντός τῆς Ἑλλάδος ἐναπομείναντα λίγα χωριά της στήν περιφέρεια Πωγωνίου, τό κυριότερο δέ τμῆμα αὐτῆς ἀποτέλεσε τήν ἐντός τοῦ Ἀλβανικοῦ Κράτους συσταθεῑσα κατά τό 1937 Ἐπισκοπή Ἀργυροκάστρου.

Τόν Νοέμβριο τοῦ 1924, μετά τήν Μικρασιατική καταστροφή, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἔχοντας τήν πνευματική δικαιοδοσία ἐπί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῶν Νέων Χωρῶν τῆς Ἑλλάδος, ἵδρυσε διά τῆς ὑπ' ἀριθμ. 4427/8-11-1924 πράξεως αὐτοῦ, νέες προσωρινές Μητροπόλεις στίς χώρες αὐτές μέ ὅρια καί ἐκταση τά διοικητικά ὅρια τῶν ἐπί Τουρκοκρατίας ὑποδιοικήσεων γιά προσωρινή τακτοποίηση τῶν ἐκ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί Θράκης καταφυγόντων προσφύγων Ἀρχιερέων στό ἐλεύθερο Ἑλληνικό κράτος. Ἔτσι συστήθηκαν στήν Ἤπειρο οἱ Μητροπόλεις α) Μετσόβου, β) Φιλιατῶν καί γ) Δρυϊνουπόλεως και Πωγωνιανῆς. Ἡ τελευταία μέ ἔδρα τό Δελβινάκι, περιελάμβανε τήν ὑποδιοίκηση Πωγωνίου, ἡ ὁποία σέ μεγάλο βαθμό συνέπιπτε μέ τά ὅρια τῆς διαλυθείσης τό 1863 Ἀρχιεπισκοπῆς Πωγωνιανῆς. Μητροπολίτης αὐτῆς τοποθετήθηκε ὁ ὑπό τῶν Ἰταλῶν ἀπελαθείς (1916) Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως καί Ἀργυροκάστρου Βασίλειος, φημιζόμενος «ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Βορείου Ἠπείρου».

Τήν 10η Μαρτίου 1936, διά τῆς ὑπ' ἀριθμ. 961/1070 πράξεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, προσαρτήθηκε στήν συγχωνευθείσα Μητρόπολιν Δρυϊνουπόλεως καί Πωγωνιανῆς, καί ἡ τέως Μητρόπολις Βελλᾶς καί Κονίτσης, ἀπαρτίζοντας ἔτσι τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης, ἀφαιρεθέντος τοῦ τίτλου «Βελλᾶς». Ἔκτοτε ἡ Ἱερά Μονή Βελλᾶς καί τά πέριξ αὐτῆς 42 χωριά, πού τότε ἀνήκαν πολιτικά στήν ὑποδιοίκηση Ἰωαννίνων, προσαρτήθηκαν στήν Ἱερά Μητρόπολιν Ἰωαννίνων. Ἡ ἀνωτέρω ἀπόφαση τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχει ὡς ἐξῆς: «Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἔχουσα ὑπ' ὄψιν 1) Το 8ον ἄρθρον παράγραφος τελευταία τοῦ κωδικοποιηθέντος Καταστατικοῦ τῆς Ἐκκλησίας Νόμου 5438, 2) Τήν ὑπ' ἀριθμ. 4427 τῆς 8ης Νοεμβρίου 1924 Πατριαρχικήν Ἐγκύκλιον 3) Τήν ἐν τῇ ΙΕ΄ συνεδρίᾳ καί ἀπό 21 Ὀκτωβρίου 1931 ληφθεῖσαν ἀπόφασιν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, περί καταργήσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελλάς καί Κονίτσης, 4) Τήν ἐν τῇ 35η συνεδρίᾳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 27 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. ληφθεῖσαν ἀπόφασιν, περί καταστάσεως τοῦ ἄχρι τοῦδε Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελλᾶς καί Κονίτσης κ. Ἰωάννου εἰς τήν χηρεύουσαν Μητρόπολιν Δρυϊνουπόλεως καί Πωγωνιανῆς, ἐν τῇ σημερινή συνεδρίᾳ  αὐτῆς ἀποφαίνεται: ὅτι ἡ Ἱερᾶ Μητρόπολις Βελλᾶς καί Κονίτσης μετά τήν ἤδη κανονικήν χηρείαν αὐτῆς προσαρτᾶται εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Δρυϊνουπόλεως καί Πωγωνιανῆς, ὑπό τόν τίτλον Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς, Χειμάρρας, Κουρέντων καί Κονίτσης.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 10 Μαρτίου 1936

Ὁ πρόεδρος + Ἀθηνῶν Χρυσόστομος».   

            Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης, ὅπως καί ὅλες οἱ Μητροπόλεις τῶν Νέων Χωρῶν, ὑπάγεται στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλά ἀπό τό 1928, διοικεῖται ἐπιτροπικῶς ἀπό τήν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος,  ἐνώ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης διατηρεῖ σ' αὐτές ἐξ ὁλοκλήρου τά πνευματικά του δικαιώματα.

 

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

 
Advertisement

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

untitled-1.png
 • ver videos sexo amateur
 • wife with girl
 • young girl birthday suit
 • Kavya madhavan hot sex
 • seduction picture galleries
 • crying bitch
 • young white girls sucking black dicks
 • i caught my wife having sex
 • fat pussy not body
 • voyeur amateur teen
 • machine movie
 • house wife fingering movies
 • Pamela anderson naked souls video
 • girls dancing big boobs
 • hot girl naked in bra
 • mature german women xxx
 • sex skinny naked women videos shower
 • youngest girl videos
 • my neighbors hot wife video
 • lazy town cartoon videos online
 • pink pussy shooter
 • paid to suck dick video
 • fun birthday party ideas for girls
 • Hot lesbien sex
 • What is vagina
 • austrialian free xxx
 • xxx upload video no bullshit teens
 • la shemale movie pic
 • Young threesome sex
 • black stars bio
 • teen naturist teen videos
 • hy barry anal sex
 • eat my pussy
 • women discuss oral sex
 • japanese free big dick movies
 • women bodybuilder erotic pictures
 • free nasty naked redhead video
 • nude teen beauty contests
 • japan teen bikini
 • girl little naked
 • horny indian babes xxx free
 • big tits japan
 • babes big tits in uniform
 • best shemale movies
 • Lollipop girls
 • pussy insertion pictures
 • sexy girls tits
 • ohio state hot girls pussy
 • teen sluts butt
 • Fuck pussy wet
 • free mature bbw video fat old
 • free videos for your ipod
 • see pussy underwear girl
 • young anal sax
 • hardcore celebrity sex scenes
 • vietnam sex video
 • pert pussy pictures
 • lisa ann and young girl videos
 • sexy nurse handjob
 • top asian sex scandals
 • karup pussy spread
 • in jungle videos
 • super hot sex vids naked models
 • baby boy and baby girl naked
 • japanese amateur woman
 • free busty boobs movies
 • sexy black nude
 • sexy teen latins
 • full video teacher sex
 • young teenage girls sex
 • teeny bopper club free fuck movies
 • vanessa blue videos
 • fucking pussy eaters
 • matured mum and young sex movies
 • naked teen bikini tube
 • teen sex machine tubes
 • anal masterbation and sexual abuse
 • the black mamba site
 • Hot filipina girls
 • girl showing off her pussy
 • anna miller and rio vids
 • butt fucking male video
 • latina girl anal
 • girl ass naked
 • hardcore sex magazines
 • twink anal cum shot videos
 • corporate interracial wife
 • oiled babes galleries
 • sexy girl on girl videos
 • latina lesbian gang bang
 • hot sexxy brunettes free pics
 • facial wash for black men
 • free arabian movies
 • sharing young wife
 • c tits pictures
 • petite teens with huge boobs
 • teen bikini tight
 • costa mesa thong teen gallery
 • Fucking my girl
 • sex and erotic movies
 • pregnant girl gets fuck
 • amature preggo sex videos
 • nasty pussy photos
 • hardcore screaming and muff diving
 • thai party girl
 • Sexy young indian girls
 • galleries family sex
 • latina gallery fuck
 • girls saking there ass
 • Pakistani sex
 • hot free softcore video
 • tube xxx amateur teen
 • teacher oral sex
 • free amateur black cock slut
 • muff diving shaved pussy
 • big dick pic gallery
 • free pussy sex
 • shannon miller naked pics
 • star anal queen
 • How to convince a girl to have sex with you
 • amateur cheating wives sex
 • threesome amateur movies
 • Bad girls lesbians
 • mmf bi strap on anal
 • Anal sex personals
 • undera girl xxx pics
 • photos of naked black girls
 • nice milf ass pics
 • girl ice sex
 • school girls idols japanese
 • girls black beret
 • dans movies black
 • Nude ugly girl
 • armpit teen pics
 • transexual fuck story
 • thick black thong pics
 • cougar oral sex
 • drew barrymore sex video
 • nude teen video gallery
 • Sexy vedio girl
 • live streaming videos of wife swapping
 • hot naked amature videos
 • nayathara sex boobs
 • nervous interracial teen
 • bbw blowjob videos
 • great orgasm movies
 • black booty stars
 • black lesbien fingering
 • Naked delhi girls
 • couples dominant teen
 • fuck me pants pictures
 • trade homemade sex video
 • upskirt pussy vids
 • anglina joulie sex videos
 • black fuck movie
 • fucking ass free video
 • belle ebony star
 • nasty girls
 • boys kissing pussy
 • girls redhairs pussy
 • hardest xxx
 • grannie videos
 • teenage girls having xxx sex
 • red tube videos anal
 • free medical movies
 • free young shemale videos
 • nude party girls pics
 • pussy hair sticking out of shorts
 • free milf movie downlod
 • asian girl website
 • teens anal cum
 • Nude girl in locker room
 • sexually satisfy pregnant wife
 • teen girl quilts
 • freeware interracial sex stories
 • amatuer blowjob big tits gallery
 • Tits and tight ass
 • sexy sluts anal
 • hardcore twink
 • friends saw my girl topless
 • young preganant girls
 • black star escorts
 • wonder woman gallery
 • free mature in lingerie sex vids
 • free naked video big boobs
 • sexy nude girls big tits
 • sexy chicks shitting
 • busty asian pics daily
 • Hot young nude sexy teens
 • big butt pics of lil kim
 • Naked booty video
 • womens petite pants suits
 • free picks anal lick lesbian
 • videos black lesbienne
 • short true teen sex stories
 • sexe amateur et gratuit
 • free erotic photo galleries
 • round butts pussy
 • sexy girls with hary armpits
 • Naked older ladies
 • busty blonde teen threesome
 • asian blowjob free video
 • girl sucking dick close up
 • Hot sex scenes of hollywood
 • free full movies of sex
 • girls fuck snakes
 • lesbian pussy boobs
 • loreal frost la petite
 • Bizzare sex pictures
 • Teen ass butt
 • een sex video free
 • high quality xxx streams
 • alen butt bangin video
 • aison rose hardcore videos
 • asian sex sceens
 • teen mature interracial
 • self shot black teen
 • topics for jewish teens
 • teen sister videos
 • asian ts movie
 • Teen squirt pics
 • Sex black people
 • fat ass picture
 • slut shemale strokes hard cock video
 • big dick girls
 • chubby asian babes
 • Nude strippers videos
 • sexy milf by teen
 • cum filled blowjob videos
 • mature sexy panty tubes