Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΥΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ


Lost Password?

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

News letter


ΚΑΙΡΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΟΜΙΟΥ Print E-mail
 Ἀπὸ τὸ παλιὸ πέτρινο γεφύρι τῆς Κονίτσης, ὁ ὁδοιπόρος – προσκυνητής, βαδίζοντας στὰ ριζὰ καὶ τὶς πλαγιὲς τῆς Τύμφης, μέσα στὸν Ἐθνικὸ Δρυμὸ τοῦ Ἀώου, γιὰ μιὰ ὥρα περίπου (ἀπόσταση περὶ τὰ 5 χλμ) φθάνει στὴν Ἱερά Μονή Στομίου.
stomio1
 Σύμφωνα μὲ τὴν ἐντοιχισμένη ἐπιγραφὴ στὸ δεξιὸ μέρος τῆς εἰσόδου, ἡ Μονὴ χτίστηκε τὸ 1774 καὶ εἶναι ἀφιερωμένη στὸ Γεννέσιον τῆς Θεοτόκου. Ὀρθώνεται μέσα σὲ ἕνα τοπίο ἄγριας ὀμορφιᾶς, πάνω σὲ ἀπότομο βράχο τῆς Τύμφης καὶ δίπλα στὸ ποτάμι τοῦ Ἀώου, ὅπου σχηματίζεται «στόμιο» (=ἄνοιγμα, ἀπ’ ὅπου καὶ ἡ ὀνομασία) τῆς χαράδρας. Εἶναι βέβαιο ὅτι ΒΑ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὑπῆρχε ἄλλη Μονή παλαιότερα , ἡ ὁποῖα ἔχει ἐπικρατήσει νὰ λέγεται «Παλιομονάστηρο» καὶ μέχρι τὸ 1975 σώζονταν ἐκεῖ ἐρείπια.
 
stomio3
 Ἀπὸ τὸ «Παλιομονάστηρο» σώζονται τεμάχια τοῦ τέμπλου, Βημόθυρο τῆς ὡραίας πύλης (εἶναι τοποθετημένο στὴ βορεινὴ πύλη τοῦ Ἱεροῦ στὴ σημερινὴ Ἱερὰ Μονή), παλιὲς βυζαντινὲς εἰκόνες, ἐκκλησιαστικὰ βιβλία καὶ ἱερὰ λείψανα τῶν παρακάτω Ἁγίων:

Μεγάλου Βασιλείου (+  379)

Ἰωάννου Χρυσοστόμου (+ 407)

Κοσμᾶ (τοῦ Ἀναργύρου;)

Μάρτυρος καὶ Ὁμολογητοῦ Σαμωνᾶ (+ 288)

Ὁσίου Ἀλυπίου τοῦ Κιονίτου (+ ~607)

Νείλου (ἄγνωστο ποίου ἔξ ὅλων)

 
stomio4
 Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Στομίου μόνασε γιὰ 4 χρόνια ὁ ἁγιορείτης μοναχὸς π. Παΐσιος (Ἐζνεπίδης). Τὸ καθολικὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς εἶναι σταυρεπίστεγη βασιλικὴ καὶ τὸ ἐσωτερικὸ του κοσμεῖται μὲ ξυλόγλυπτο τέμπλο. Ἡ Ἱερὰ Μονὴ τῆς Παναγίας Στομίου πανηγυρίζει στὶς 8 Σεπτεμβρίου (Γεννέσιον τῆς Θεοτόκου) μὲ μεγάλη συμμετοχὴ πιστῶν, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους διανυκτερεύουν στὴν Ἱερὰ Μονὴ ἀπὸ τὴν προηγούμενη τῆς πανηγύρεως ἡμέρα.
 
stomio5
Τὰ τελευταία χρόνια στὴν Ἱερὰ Μονὴ ἔχουν ξεκινήσει πολλές ἐργασίες συντήρησης καὶ ἀναστήλωσης τῶν κτιρίων, ἡ δὲ στέγη τοῦ Καθολικοῦ καλύφθηκε ἀπὸ φύλλα μολύβδου. 

Ἡγούμενος:

Ἀρχιμ. π. Κοσμᾶς Σιῶζος

Ἱερά Μονή Στομίου

Τ.Κ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ

Τηλ. 2655023067

 
stomio2
 

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

 
Advertisement

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

untitled-1.png
 • can you take same time
 • expiry date
 • ativan compatibility
 • taking and alcohol
 • home testing
 • blood test machine
 • pagine sanitarie
 • donating blood
 • obesity treatment
 • does change urine color
 • oral pediatric dose
 • e beta bloccanti
 • y dolor de cabeza
 • knee brace
 • 20 mg instructions
 • can u take tylenol with
 • 600-es dosing
 • what is considered a high dose of
 • effects of coming off
 • 5 mg kaufen
 • can take together
 • without insurance
 • generic no prescription
 • equivalent
 • drug screen
 • tabs 75mg
 • billig rezeptfrei
 • 7cps
 • dosage at night
 • when is going off patent
 • trozocina o
 • cheaper than
 • uses strep throat
 • para lactentes
 • suppositories uk
 • pi
 • retard 100 mg prospect
 • equivalent to
 • gastric polyps
 • arthritis medication
 • w 10 tyg ciazy
 • warning
 • sam-e for withdrawal
 • treatment sciatica
 • for hot flashes side effects
 • hand swelling
 • mixing and vicodin
 • herpes simplex eye
 • side effects dizziness
 • compare and
 • lower back pain
 • herbal interactions
 • pbs
 • in india
 • can increase chances of twins
 • and parkinsonian symptoms
 • medicaAA?o engorda
 • patient information sheet
 • hyperstimulation after
 • how soon does work
 • happens if stop taking cold turkey
 • retail price
 • for 12 year old
 • uk over counter
 • jarabe niAos
 • taking
 • thyroid medication
 • for 6 year old
 • coenzyme q10 side effects
 • -d vs
 • information on medicine
 • dose too high
 • ovules ingredients
 • back pain
 • reviews pain
 • 6 weeks pregnant
 • 750 mg
 • taxotere breast cancer treatment
 • can you take glucosamine with
 • ssri discontinuation
 • anyone get pregnant on 3rd cycle of
 • topical
 • fatigue
 • do you take before blood test
 • max dose
 • vs
 • consta injection site
 • scalp folliculitis
 • efectos secundarios foro
 • can i take d when pregnant
 • pill size
 • is an nsaid
 • lengthen your cycle
 • tabletas de 100 mg
 • cream canadian pharmacy
 • reviews
 • contre indications
 • and late period
 • grey hair
 • 16 mg plus preis
 • dosage arthritis
 • e candida
 • drug holiday
 • mayo clinic
 • stopping therapy
 • can taking delay your period
 • hangover
 • c diff
 • can children use
 • and urinary retention
 • 2039416420
 • what will happen if women take
 • canadian bextra settlement
 • different start dates
 • do u know if working
 • side effects gambling
 • sleep apnea
 • gel interactions
 • can you mix hydrocodone and
 • chronic pancreatitis
 • emulgel per sciatica
 • and low vitamin d
 • acute renal failure
 • withdrawal sleep problems
 • esomeprazol 20 mg para que sirve
 • spa package - mexico
 • emulgel how it works
 • mode action
 • drinking alcohol while bad
 • and lortab together
 • side effects
 • tabletki na odchudzanie
 • use melanoma
 • used for urinary tract infections
 • glaucoma dosage
 • about side effects
 • facts gel
 • works quickly
 • can i use cream on genital herpes
 • for chronic cough
 • jack box commercial
 • does cause c diff
 • prescription only
 • do need prescription australia
 • getting off 75mg
 • equivalent dose
 • prices philippines
 • toxicity
 • for staphylococcus aureus
 • tylenol sinus
 • skin rash caused
 • uputstvo za upotrebu
 • reclast
 • opiate withdrawal
 • para q
 • lab monitoring
 • and eczema patches
 • mg
 • que es hidroxizina
 • treatment ocd
 • ovulating late on
 • used bipolar
 • weight gain
 • what is better or
 • tren and
 • how long after taking will i feel better
 • risks of taking while pregnant
 • switching to
 • buy without rx
 • patient assist
 • taken with
 • liver problems
 • doses colors
 • is it ok to take and nyquil together
 • generic statin similar
 • drug interactions
 • cream applicator amount
 • campinas fone
 • causes depression
 • headaches
 • alcohol health
 • can you buy over the counter in mexico
 • leg cramps
 • coupon printable
 • difference entre et
 • generic not working
 • price
 • comprar en mexico
 • cheap from canada
 • pastillas para que sirve
 • 25mg tablets used
 • can cause c diff
 • beastdrol
 • para que sirve el medicamento
 • as morning after pill
 • vs yahoo
 • only 3 days
 • many days after taking will you ovulate
 • overdose side effects
 • y cafeina
 • get prescribed
 • dose for neuropathic pain
 • for missed abortion
 • generic name tablets
 • quick does work
 • can take while nursing
 • tem efeito em mulheres
 • ovulate on day 12
 • birth defects taking
 • long term effects taking daily
 • canadian pharmacy
 • dosage comparison
 • vs relenza
 • low dose aspirin and
 • chronic fatigue
 • decreased appetite
 • 3 year old
 • tattoo removal
 • how many to take
 • gum hyperplasia
 • should you buy online
 • side effects of stopping suddenly
 • will generic available us
 • gi side effects
 • does cause blurred vision
 • overactive bladder
 • does cause depression
 • no appetite
 • and
 • nerve pain sciatica
 • price in india
 • can you take while pregnant
 • uses infection
 • dosage
 • is safe for kids
 • treat salmonella
 • taking back acne
 • generic for side effects
 • side effects arm numbness
 • a zapalenie ukAadu moczowego
 • maximum dose
 • take exercise induced asthma
 • cream blisters
 • for cutting up
 • me senhor jesus cifra teclado
 • does help lose weight
 • can you get high off
 • serotonin
 • duration therapy
 • aetna coverage
 • taking and together
 • generic 20mg
 • for social anxiety
 • is generic
 • workout
 • scalp
 • can i take 5 htp with
 • patient information booklet
 • side effects of long term use of
 • stopping before cabg
 • children's walmart
 • 150 mg vs.
 • scary movie 4 ita
 • allegra compare
 • retard 1000mg
 • can you take and xanax together
 • banned in uk
 • schwangerschaft absetzen
 • and liver side effects
 • pilates
 • tratamento do efeito
 • what is drug used for
 • combination
 • meglio o fastum
 • is gel safe in pregnancy
 • can keep you awake
 • help
 • low calcium
 • costco
 • d side effects 12 hour
 • buy singapore
 • l'effet de
 • 5 mg coupon
 • equivalent doses
 • e gravidez
 • e libido
 • good spider bites
 • what if doesn't work for me
 • safe take while blood pressure medication
 • tablet yorumlarA
 • tempo di volo roma
 • cost 30 day supply
 • side effects weight gain
 • extra strength
 • dosing for bronchitis
 • y anestesia
 • dosage for 12 pound baby
 • 2 year old
 • transmission reduction
 • how does a pump work
 • long help shingles
 • vs hair loss
 • keramag nr.1 wc-sitz AgAis
 • effect on cervical mucus
 • and renal failure
 • user review
 • compare and
 • d common cold
 • effects menstrual cycle
 • d third trimester
 • 20mg or 10mg
 • men side effects
 • chances getting pregnant low sperm count
 • vs calvicie
 • sperm
 • and liver enzyme elevation
 • use 10mg tablet
 • buy
 • vision
 • emergen-c and
 • pill pictures
 • d onset of action
 • e fibromialgia
 • brain shocks
 • does treat mycoplasma
 • que contiene
 • 4 mg price
 • unter 1 euro
 • testing inr
 • para q sirve el nuro
 • patient education groupwise
 • typical dosage migraines
 • can you get high from snorting
 • combining and
 • dose in ulcerative colitis
 • can take tums together
 • 2777802003
 • elevated heart rate
 • risks of long term use
 • can used treat anxiety
 • twins statistics
 • safe take while pregnant
 • minoxidil 5 and
 • kann man usa kaufen
 • for generalized tonic clonic seizures
 • fatal overdose
 • zoloft weight gain
 • 875 tooth infection
 • for premature ejaculation
 • side effects 20 mg
 • cagliari voli low cost
 • use of and spiriva
 • odontologia
 • vs withdrawal
 • vs
 • alternative
 • cold sore patches review
 • is for bipolar
 • doesn't work for me
 • lasalle plant
 • brand name generic name
 • before and after mild acne
 • gaba interaction
 • kandungan
 • for insomnia
 • interactions
 • not helping gastritis
 • why was shampoo discontinued
 • is a generic
 • cream vs denavir
 • song used commercial
 • auckland nz
 • e alcool
 • fda approved uses
 • pct
 • w ciazy plamienia
 • natural replacement
 • for colds
 • abuse effects
 • buy velotab
 • leg pain
 • treatment for herpes outbreak
 • gia thuoc 10mg
 • liver tests
 • mixing with alcohol
 • salt substitutes
 • uae
 • kidney failure
 • class pregnancy
 • locations il
 • extended release
 • how fast does start working
 • blue capsule
 • 30mg side effects
 • interaction
 • side effects memory loss
 • for fungal infection
 • what happens if i take 2
 • 8128004758
 • mims